Factor de succes în logistica datelor | Murrelektronik
Tehnologizăm viitorul: Gestionarea Informațiilor

Factor de succes în logistica datelor

Disponibilitatea maximă

Un factor decisiv pentru eficiența utilajelor și instalațiilor este gradul maxim de disponibilitate. Cel mai mare beneficiu economic este realizat datorită fiabilității și planificării.

Tehnologizăm viitorul: Exemplu de gestionare a informațiilor cu Portalul de diagnoză Cube67
Tehnologizăm viitorul: Exemplu de gestionare a informațiilor cu Portalul de diagnoză Cube67
Tehnologizăm viitorul: Exemplu de gestionare a informațiilor cu Portalul de diagnoză Cube67

Minimizarea timpilor de inactivitate

Pentru o disponibilitate maximă ca utilajele și instalațiile să fie structurate astfel încât timpii de inactivitate - planificați și neplanificați - să fie reduși la un minimum absolut. În acest sens este nevoie de o strategie inovativă de întreținere și de timpi de reacție mai scurți, pentru cazul opririi neprevăzute a mașinii.

Pentru realizarea acestor obiective este nevoie de funcții ample de diagnoză și de o infrastructură de date adecvată, pentru a avea oricând o imagine detaliată a stadiului mașinilor și instalațiilor. În conceptele moderne de instalații nu există în principiu o lipsă de date de diagnosticare, de proces, sau chiar de parametrizare. Valorile de măsurare sunt înregistrate de senzori ampli. Datorită conceptelor de instalații inovative, care lucrează pe bază de ethernet industrial, pot fi realizate și concepte care în cadrul „Predictive Maintenance” pun la dispoziție date de diagnosticare, cu ajutorul cărora operatorii utilajelor și instalațiilor pot reacționa deja de la apariția necesității unei intervenții de service.

În ce constă deci provocarea?

Datele trebuie să fie potrivite la momentul potrivit, în forma potrivită și cu informații de calitate optimă, la persoana de contact adecvată, la nivel global, desigur.

Mai simplu: Logistica datelor trebuie să fie adecvată!

Dar cum rămâne cu aspectul cotidian?

Funcțiilor de diagnosticare nu li se mai acordă atenția necesară în cadrul proiectării și punerii în funcțiune. Alte lucruri sunt mai importante pe termen scurt - termenul de livrare ne presează. Nimeni nu pune la îndoială faptul că funcționalitățile sustenabile de diagnoză trebuie programate, dar acest fapt este rareori pus în practică, iar fiindcă trebuie implementat în mod diferit pentru fiecare protocol de bus sau ethernet industrial, îngreunează suplimentar implementarea. Potențialul complet al unei diagnoze continue nu poate fi exploatat astfel. Acest aspect devine evident atunci când apare prima defecțiune, iar căutarea cauzei devine o odisee fără sfârșit.

Din acest motiv sistemul Bus al Cube67 de la Murrelektronik - modular, flexibil și premiat - are o componentă foarte practică: Gateway-ul de diagnosticare Cube67.

Logistica perfectă a datelor cu gateway-ul de diagnosticare Cube67

Sistemul Cube-Fieldbus de la Murrelektronik oferă multe posibilități de diagnosticare. Gateway-ul die diagnosticare Cube67 permite accesul la aceste date prin Plug & Play, prin interfața ethernet. Această soluție este ușor de implementat, oferă instrucțiuni clare în caz de defecțiune și permite o disponibilitate ridicată a utilajului.

  • Inginerii de punere în funcțiune parcurg topologia sistemului Cube cu gateway-ul de diagnoză Cube67 și recunosc din timp defecțiunile de instalare.
  • Personalul de service al constructorului de mașini și de instalații localizează defecțiuni prin integrarea temporară a gateway-ului de diagnoză Cube67. De asemenea este soluția perfectă pentru testele de recepție ale mașinilor. Și integrarea de durată este interesantă, pentru a instrui de la distanță de ex. electricianului de la fața locului prin accesul la distanță.
  • Operatorul unui utilaj sau unei instalații care integrează permanent gateway-ul de diagnoză Cube67 poate reacționa din timp la o situație problematică. În situația optimă a integrat instrucțiuni pentru situația unei defecțiuni - iar montatorul poate lua deja din depozit piesa potrivită.

Download Whitepaper

Completați pur și simplu formularul și veți primi acces la domeniul de download

Vă rugăm să introduceți rezultatul calculului mai sus.
captcha
* Câmp obligatoriu
Bună ziua
Suntem aici pentru dumneavoastră!
Ne puteți contacta prin intermediul mai multor canale de comunicare...